BADER KARA® Buchhaltung & Controlling GmbH oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom następujące usługi:

Księgowość

 • Prowadzenie książki kasowej oraz jej rozliczanie

 • Monitorowanie zadłużenia i kredytów i upomnień

 • Układanie,sortowanie oraz archiwizacja dokumentów

 • Prowadzenie ksiąg finansowych oraz ich rozliczanie

 • Księgowanie wszystkich trwających transakcji firmy

 • Monitorowanie zadłużeń/kredytów/upomnień

 • Bieżące utrzymanie konta

 • Oceny biznesu

 • Płatności

 • Przygotowanie bilansu

Planowanie finansowe i płynność finansow

 • Analiza aktualnej i przyszłościowej sytuacji

 • Planowanie i realizacja środków gospodarczych dla banków i wierzycieli

Naliczanie wypłat

 • tworzenie wypłat brutto/uzupełniających do fakturowania dla swoich pracowników

 • tworzenie i przetwarzanie wymaganych dokumentów do instytucji takich ZUS,Urząd Skarbowy czy Związki Zawodowe

Upomnienia

 • przetwarzanie otwartych ozycji

 • monitorowanie płatności

Kontrolowanie

Kontrolowanie rozpoczyna się dobrej księgowości! W praktyce oznacza to,że dla przedsiębiorcy są brane pod lupę ciągle atualne oraz przeszłościowe dane z różnych dziedzin(m.in. BWA’s). Jaki to rozwój?Jakie są ku temu powody? Te dane i wyniki porównań stanowią podstawę do tego aby móc systematycznie planować i decydować.Tego typu kontrolowanie nie jest żadną tajemnicą i nie tylko rzeczą dla osoby kontrolującej.Dane podane do planowania i kontroli można znaleźć w naszej księgowości. Jest ona rdzeniem kontrolującym przedsiębiorstwo, ponieważ służy do dokumentacji transakcji firmy przez co jest rozstrzygającym narzędziem do zarządzania przedsiębiorstwem. Im szybciej transakcje firmy znajdą się w księgach, tym lepiej dla kontrolowania i prowadzenia firmy.

Nasze usługi obejmują

 • analizę kosztów przedsiębiorstwa/pracownika

 • analizę kosztów wynajmu/dzierżawy

 • analizę kosztów budynków, maszyn, pojazdów, wyposażenia

 • analizę kosztów dóbr konsumpcyjnych

 • analizę kosztów dla firmy

 • analizę cen za produkty lub usługi

 • obroty( rentowność)

 • oszacowanie przychodu

 • analizę środków płynnych

Strona internetowa używa plików cookie w celu optymalizacji funkcjonalności oraz treści. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie. Dalsze informacje odnośnie plików cookie i używania Państwa danych znajdują się w naszej informacji o ochronie danych.